Tržište

Na domaćem tržištu kompanija namerava da dstigne i učvrsti lidersku poziciju, sa posebnim akcentom na kvalitet i raznovrsnost usluga pruženih domaćim klijentima. Značajnu ulogu u ostvarenju ovog cilja je stratiski polozaj nasih postojecih I buducih Servisno-distributivnog centara, za region zapadne I juzne Srbije, postojeci centar u Kraljevu, a u planu je Kragujevac I Beograd koji treba da obezbede značajan napredak u pogledu logističkih i manipulativnih aspekata distribucije, brzinu i ekspeditivnost, a instalirana sofisticirana oprema osposobiće kompaniju da brzo, kvalitetno i efikasno odgovori na sve potrebe i zahteve domaćih klijenata.

Politika Kompanije

Napraviti snaznu konekciju izmedju proizvodjaca celika I celicnih proizvoda I krajnjih potrosaca malih I srednjih preduzeca.Poslednje VESTI

Finansijski IZVEŠTAJ

U pripremi izveštaj za 2010 godinu.

NAŠI PARTNERI